Fair Play Bygg Rogaland

Fair Play Bygg Rogaland ledes av Fred Sherling. Fred har lang karriere i politiet og har blant annet ledet A-Krim. Fair Play Bygg Rogaland har med andre ord en prosjektleder med lang erfaring fra bransjen når det gjelder å jobbe med arbeidskriminalitet.

- Fred Sherling

«Vi skal forebygge arbeidsmarkedskriminalitet, og jeg ønsker et samarbeid om å få vekk de useriøse aktørene»

Kontaktinformasjon

Obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP)

Fair Play Bygg Oslo otrzymało wiele zapytań na temat przepisów dotyczących obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP). Zasady dotyczące norweskich świadczeń emerytalnych można znaleźć w „Ustawie o obowiązkowych emeryturach pracowniczych”. Niektóre firmy mają lepszy system emerytalny niż minimalny wymóg opłacania składek emerytalnych a wysokość składek w skali roku może się różnić w zależności od firmy. Wszystkie firmy muszą traktować swoich pracowników jednakowo – dyskryminacja lub traktowanie różnicujace ptracowników są zakazane! Poniżej opisujemy minimalne wymagania prawne: 

 • Wszystkie firmy zatrudniające co najmniej jednego pracownika na więcej niż 75% etatu muszą być objęci programem emerytalnym 
 • Pracodawcy muszą zgłosić pracowników do systemu emerytalnego od pierwszego dnia pracy 
 • Wszyscy zatrudnieni na więcej niż 20% powyżej  20 roku życia muszą być objęci systemem emerytalnym 
 • Pracodawcy muszą zapłacić co najmniej 2% wszystkich wynagrodzeń od 1G (G – grunnbeløp =  95 800) do 12 G  dla pozostałych pracowników 
 • Jeżeli pracodawca nie opłacał składem emerytalnych, pracownik może ubiegać się o  opłacenie zaległych składek 
 • Pracownicy mają prawo do informacji na temat emerytury  

Po rozwiązaniu umowy z pracodawcą masz prawo do wypłaconej emerytury pracowniczej w formie certyfikatu kapitału emerytalnego. To pieniądze, których nie możesz wydać, dopóki nie skończysz 62 lat. Jeśli pracujesz dla pracodawcy krócej niż 12 miesięcy, nie masz jednak prawa do spieniężenia kapitału emerytalnego. 

Dlatego ważne jest, aby być zatrudnionym na danym stanowisku przez ponad 12 miesięcy tak by nie utracić kapitału emerytalnego. Sprawdź, czy pracodawca zarejestrował cię w systemie emerytalnym, logując się na stronę Norsk Pensjon (norskpensjon.no), banku lub firmy ubezpieczeniowej, w której znajduje się emerytura. 

Ważne jest, aby sprawdzić, czy pracodawca zarejestrował cię od pierwszego dnia i czy jesteś zgłoszony do końca okresu wypowiedzenia. Jeśli zdarzy się, że przejdziesz na rentę, w dalszym ciągu powinieneś pozstać zameldowany w systemie emerytalnym.  

Wielu pracowników z tzw. branży bemanningowej (branża pośrednictwa pracy) ma niewielki etat. Ale rzeczywisty wymiar Twojego etatu determinuje, czy masz prawo do emerytury pracowniczej – a nie to, co jest określone w umowie. Jeśli pracujesz na etacie, który przekracza 20%, pracodawca musi opłacać twoje składki emerytalne.  

Przykład: 

Jeśli masz roczne wynagrodzenie na etacie 100% i zarabiasz 500 000, pracodawca musi rocznie opłacić świadczenia emerytalne o wysokości co najmniej: 

500 000 – 99 858 (1 G) * 2% = 8 003 NOK  

Jeśli pracujesz na etacie o wymiaerze 50% w tej samej pracy, pracodawca musi opłacić co najmniej 50% z 8003 kr czyli 4001 kr rocznie. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące emerytury, możesz skontaktować się ze swoim pracodawcą lub związkiem zawodowym. 

Sprawdź swoją emeryturę na www.norskpensjon.no

Informasjon til arbeidere på norsk, engelsk, polsk og rumensk.

Håper lesere kan formidle denne informasjonen til arbeidere som har behov for hjelp.

Information in english

Help us keep our workplaces safe and healthy! If you have information about criminal activity in the construction industry we make sure that it is forwarded to the correct authority. Tipping us off here keeps you completely anonymous if you choose not to fill in your name and contactinfo.

Examples of what information that might be of interest:

 • Unsafe workplaces, like big risk of falling down from heights
 • Cheating with employer’s contributions
 • Smuggling
 • Bribes
 • Extortion
 • Black labour
 • Organized unregistered labour
 • Corruption
 • Tax fraud
 • Fraud
 • Employees without work permits 
 • Environmental crimes

contact us post@fpbr.no

Last ned FPB-brosjyre-eng-pl-rom_vol_3.xlsx

Artikkel i bygg.no 17.12.2019 Fair play bygg Rogaland - 27 tips sendt til a-krim


Ikke bruk billig og ufaglært håndverker!

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Jo2b7J/svaert-billig-haandverker-doemt-etter-elendig-utfoert-arbeid


Fairplay bygg Oslo og Hope for justice avdekker sak i Oslo - vg.no

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6jvjne/bedrageridoemt-fikset-oppdrag-paa-politiets-beredskapssenter

Fairplay bygg Oslo og TV2s Kadafi Zaman i podkast om byggebransjens mørke sider på bygg.no


Artikkel fra Stavanger Aftenblad 06122019 om kunde som var uheldig med bruk av firma

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Jowv7X/han-skulle-renovere-kjelleren-billig-det-ble-veldig-dyrt

Informasjon til oppdragsgivere (kunder) som kjøper tjenester fra byggfirmaer

 • For å bidra til en seriøs bransje, hindre konkurransevridning, og at dere selv ikke havner i økonomisk uføre, er det viktig med et godt forarbeid. Det er ikke alltid slik at alle firmaer og nettsider som lover kvalitet og at arbeidet skal utføres av fagfolk, kan dokumentere dette. De fleste firmaene er seriøse, og de er tjent med at kundene er bevisste hvem de kjøper sine tjenester av.
 • Skriv alltid kontrakt med håndverkerne. Den bør inneholde hva som skal gjøres, tidsfrist, enighet om pris, krav om gyldig HMS- kort, oversikt over underleverandører.
 • Huskeliste til deg som kunde https://www.handlehvitt.no/huskeliste/
 • Alle som er ansatt eller driver virksomhet innen bygg, anlegg, er elektriker, rørlegger og renholdsarbeidere skal ha HMS-kort. Kortet skal blant annet ha bilde, navn på arbeidstaker, navn og organisasjonsnummer på virksomheten arbeidstaker arbeid i, eller driver. Kortet har organisasjonsnummer og navnet på bedriften. 
 • Hvorfor er det nødvendig med HMS-kort? HMS-kortene identifiser arbeidstaker og arbeidsgiver, og ordningen er dermed med på å forhindre sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige arbeidsforhold. Det viser seg også at useriøse aktører i større grad forsvinner, ettersom det er vanskeligere for disse å skaffe seg et konkurransefortrinn.
 • Ved å velge seriøs arbeidskraft gir det flere fordeler som klagerett og du unngår i større grad merkostnader og arbeidsgiver- og erstatningsansvar ved skader
 • Skal du bygge om/på eller helt nytt: Se regler og krav: Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/
 • Det er mulig å sjekke firmaer i offentlige registre, på einnsyn.no Der kan en for eksempel sjekke om firma er kontrollert av Arbeidstilsynet.
 • Et av flere steder å finne firmaer som kan utføre byggeoppdrag er; https://www.byggmesterforbundet.no/privat-person/finn-medlem
 • En annen nyttig side å gå inn på er; https://www.mesterbrev.no/
 • Som privat oppdragsgiver følger det en del plikter:
 • Dersom det er småjobber i eget hjem (Regelverk ved lønnet arbeid i eget hjem)Inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne, og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere skal få inntekt som ikke skal skattlegges. Skattefri lønn er kr 6 000 per år i de tilfeller lønnsmottakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/lonnsarbeid-i-hjemmet/ 
 • Sjekk historikk på proff.no, forvalt.no eller Brønnøysundsregistrene.
 • Er bedriften MVA-registrert?
 • Be om skatteattest. Denne kan bestilles på altinn.no og fås øyeblikkelig etter at den er bestilt. Denne attesten sier noe om restansesituasjonen til selskapet. Her er en link til dette skjemaet: https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift
 • Etterspør fagbrev/svennebrev/mesterbrev på de utførende håndverkerne, ikke bare hos ledelsen; https://www.mesterbrev.no/sok-mesterregisteret/
 • Som oppdragsgiver har du lov til å be om å få se arbeidskontraktene til arbeiderne, noe som er viktig for å unngå sosial dumping. Arbeidere i byggebransjen har en vedtatt minstelønn som du kan hente ut her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
 • Mange laug og organisasjoner tilbyr garantiordninger dersom du velger en av deres bedrifter.
 • Etterspør gjerne om bedriften har tariffavtale.
 • Sjekk referanser.
 • Å velge en godkjent opplæringsbedrift bidrar til en bærekraftig byggebransje. Små bedrifter uten lærling er ikke automatisk useriøse, så lenge de oppfyller andre seriøsitetskrav.
 • Dokumenter med bilder, før, underveis og etter ferdigstillelse.
 • Godkjent våtromsbedrift? Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter; http://www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift
 • NB! Enkelte faggrupper har valgt andre, fullgode, løsninger for å sikre egen kompetanse og kvalitet på våtrom. Be om dokumentasjon!
 • Juks med elektriske installasjoner brer om seg. Sjekk gjerne om din valgte bedrift har lov til å utføre elektriske installasjoner; https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0
 • Tvistesak? -www.handverkerklagenemnda.no/

Har du informasjon eller tips, informer oss på: post@fpbr.no eller til A-krim Rogaland (Sør Vest politidistrikt, NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og kemneren i Stavanger) akrim.rogaland@politiet.no

A-krim Rogaland samling for samarbeidspartnere 28.11.2019

A-krim Rogaland arrangerte en samling for sine samarbeidspartnere i Folkets 28.11.2019. Foruten a-krim selv, deltok følgende;Statens Vegvesen Krimgruppen
Rogaland Fylkeskommune – innkjøp og eiendom
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
LO
Rogaland Elektromontørforening
Næringsforeningen i Stavanger regionen
Fairplay bygg Rogaland
Næringlivets sikkerhetsråd
Bokoordinator Sør Vest politidistrikt
Etterforsker a-krim Sør Vest politidistrikt
Nav Rogaland
Stavanger Kommune Byggesak kontoret
Stavanger Kommune Innkjøp
Skatteetaten skattekrim innsats sek 2 gr 6 og skattepatrulje
DLE
Stavanger Eiendom
Stavanger Byggdrift
Stavanger Bolig
Næringslivskontakt Sør Vest Politidistrikt
Nye Veier

Fair play bygg Rogaland er på plass

Fair Play Bygg Rogaland startet sitt arbeid 1. oktober 2019. Prosjektleder er Fred Sherling. Det vil bli lagt inn informasjon som er nyttig for firmaer og kunder/forbrukere og andre som ønsker å forebygge at kriminelle kommer inn i deres prosjekter.

Det er mulig å sende inn tips på egen tips side. Samtidig kan en også ta kontakt for spørsmål, innspill og forslag på kontaktmailen.

Kontaktinfo

E-post: post@fpbr.no

Kontakt oss!