...

LO leder får informasjon om forebyggende arbeid av Fair play bygg Rogaland

Peggy Hessen Følsvik og Kenneth Sandmo fra LO, besøkte Fair play bygg Rogaland i Byggmestrenes hus i Stavanger, onsdag 31.08.2022. Der fikk vi presentert vårt arbeid for å forebygge kriminalitet i arbeidslivet.

Mål

Vårt mål.

Hovedmålet til Fair Play Bygg Rogaland er å bekjempe arbeidskriminalitet og jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.
Fair Play Bygg Rogaland skal avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle om dette.
Videre skal Fair Play Bygg Rogaland jobbe forebyggende og føre statistikk over saker.

Våre samarbeidspartnere

Nyhetsbrev Fair play bygg Rogaland 31.03.2023