...

Ny Prosjektleder i Fair Play Bygg Rogaland

Murat Yildirim har vært en del av Fair Play Bygg Rogaland siden 1. desember 2023. Med sin lange og brede erfaring fra byggebransjen, er han allerede i gang med å lede FPBR videre mot arbeidslivskriminalitet.

Mål

Vårt mål.

Hovedmålet til Fair Play Bygg Rogaland er å bekjempe arbeidskriminalitet og jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.
Fair Play Bygg Rogaland skal avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle om dette.
Videre skal Fair Play Bygg Rogaland jobbe forebyggende og føre statistikk over saker.

Våre samarbeidspartnere

Nyhetsbrev for Mai er ute nå..