Fair Play Bygg Rogaland

Fair Play Bygg Rogaland ledes av Fred Sherling. Fred har lang karriere i politiet og har blant annet ledet A-Krim. Fair Play Bygg Rogaland har med andre ord en prosjektleder med lang erfaring fra bransjen når det gjelder å jobbe med arbeidskriminalitet.

- Fred Sherling

«Vi skal forebygge arbeidsmarkedskriminalitet, og jeg ønsker et samarbeid om å få vekk de useriøse aktørene»

Kontaktinformasjon
  • cover image
    LO leder får informasjon om forebyggende arbeid av Fair play bygg Rogaland
    Peggy Hessen Følsvik og Kenneth Sandmo fra LO, besøkte Fair play bygg Rogaland i Byggmestrenes hus i Stavanger, onsdag 31.08.2022. Der fikk vi presentert vårt arbeid for å forebygge kriminalitet i arbeidslivet.

Har du tips til oss?   TIPS OSS»

Vårt mål

Hovedmålet til Fair Play Bygg Rogaland er å bekjempe arbeidskriminalitet og jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Fair Play Bygg Rogaland skal avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle om dette. Videre skal Fair Play Bygg Rogaland jobbe forebyggende og føre statistikk over saker.Kontaktinfo

E-post: post@fpbr.no

Kontakt oss!