Obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP)

Fair Play Bygg Oslo otrzymało wiele zapytań na temat przepisów dotyczących obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP). Zasady dotyczące norweskich świadczeń emerytalnych można znaleźć w „Ustawie o obowiązkowych emeryturach pracowniczych”. Niektóre firmy mają lepszy system emerytalny niż minimalny wymóg opłacania składek emerytalnych a wysokość składek w skali roku może się różnić w zależności od firmy. Wszystkie firmy muszą traktować swoich pracowników jednakowo – dyskryminacja lub traktowanie różnicujace ptracowników są zakazane! Poniżej opisujemy minimalne wymagania prawne: 

  • Wszystkie firmy zatrudniające co najmniej jednego pracownika na więcej niż 75% etatu muszą być objęci programem emerytalnym 
  • Pracodawcy muszą zgłosić pracowników do systemu emerytalnego od pierwszego dnia pracy 
  • Wszyscy zatrudnieni na więcej niż 20% powyżej  20 roku życia muszą być objęci systemem emerytalnym 
  • Pracodawcy muszą zapłacić co najmniej 2% wszystkich wynagrodzeń od 1G (G – grunnbeløp =  95 800) do 12 G  dla pozostałych pracowników 
  • Jeżeli pracodawca nie opłacał składem emerytalnych, pracownik może ubiegać się o  opłacenie zaległych składek 
  • Pracownicy mają prawo do informacji na temat emerytury  

Po rozwiązaniu umowy z pracodawcą masz prawo do wypłaconej emerytury pracowniczej w formie certyfikatu kapitału emerytalnego. To pieniądze, których nie możesz wydać, dopóki nie skończysz 62 lat. Jeśli pracujesz dla pracodawcy krócej niż 12 miesięcy, nie masz jednak prawa do spieniężenia kapitału emerytalnego. 

Dlatego ważne jest, aby być zatrudnionym na danym stanowisku przez ponad 12 miesięcy tak by nie utracić kapitału emerytalnego. Sprawdź, czy pracodawca zarejestrował cię w systemie emerytalnym, logując się na stronę Norsk Pensjon (norskpensjon.no), banku lub firmy ubezpieczeniowej, w której znajduje się emerytura. 

Ważne jest, aby sprawdzić, czy pracodawca zarejestrował cię od pierwszego dnia i czy jesteś zgłoszony do końca okresu wypowiedzenia. Jeśli zdarzy się, że przejdziesz na rentę, w dalszym ciągu powinieneś pozstać zameldowany w systemie emerytalnym.  

Wielu pracowników z tzw. branży bemanningowej (branża pośrednictwa pracy) ma niewielki etat. Ale rzeczywisty wymiar Twojego etatu determinuje, czy masz prawo do emerytury pracowniczej – a nie to, co jest określone w umowie. Jeśli pracujesz na etacie, który przekracza 20%, pracodawca musi opłacać twoje składki emerytalne.  

Przykład: 

Jeśli masz roczne wynagrodzenie na etacie 100% i zarabiasz 500 000, pracodawca musi rocznie opłacić świadczenia emerytalne o wysokości co najmniej: 

500 000 – 99 858 (1 G) * 2% = 8 003 NOK  

Jeśli pracujesz na etacie o wymiaerze 50% w tej samej pracy, pracodawca musi opłacić co najmniej 50% z 8003 kr czyli 4001 kr rocznie. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące emerytury, możesz skontaktować się ze swoim pracodawcą lub związkiem zawodowym. 

Sprawdź swoją emeryturę na www.norskpensjon.no