...

Fair play bygg Norge har skrevet en samarbeidsavtale med skatteetaten. Et av samarbeidene gjelder prosjektet "Tettpå", som også involverer Stavanger kommune og Sandnes kommune. Sjekke denne nettsiden; Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet - Skatteetaten

Skatteetaten lanserte en kampanje på sosiale medier 07.11.12022