Fair play bygg Rogaland, Fair play Agder med flere i Sirdal, november 2022

...
Fair play bygg Rogaland, Fair play Agder med flere i Sirdal, november 2022

På grunn av stor byggeaktivitet i Sirdal, er FPBR, FPA og flere andre aktører i området flere ganger i året. Dette for å observere og informere. Heldigvis er storparten av aktørene seriøse, og setter pris på at noen passer på at det ikke blir konkurransevridning. Men, det er alltid noen funn, som vi må følge opp.