Årsrapport 2022 Fair play bygg Rogaland

...
Årsrapport 2022 Fair play bygg Rogaland

Aktiviteten i 2022 førte til 188 opprettede saker. Mye av informasjonen kom ved å oppsøke og møte kilder. Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner.

Vedlegg til nedlasting

Arsrapport 2022 - Fair paly bygg Rogaland.pdf