Møte med Akrim Rogaland 12. januar 2023

For å sikre at det er god dialog med kontrollmyndighetene, har vi jevnlige møter med skatteetaten, akrim, arbeidstilsynet osv. . Dette for å sikre at vi har felles forståelse for regelverk, prioriteringer osv. Hvis vi leverer fra oss gode saker, blir det lettere å få disse prioritert.