Møte med LO i Stavanger 16.01.2023

En av våre gode og nødvendige støttespillere, som har kontakt med arbeidstakere som har utfordringer.