Møte i arbeidsgruppe "offentlige byggherrer" 26.01.2023

...
Møte i arbeidsgruppe "offentlige byggherrer" 26.01.2023

Siden oppstart i 2019 har Fair play bygg Rogaland hatt faste møter med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune. Dette for å få dem til å bli bedre på operative kontroller, og ikke bare papirkontroller.Her er det mye å hente. For å beskytte seriøse aktører som blir pålagt masse krav, må en ut og finne dem som jukser på lønn, sikkerhet og kompetanse. Siden oppstart, har også Hå kommune og Eigersund kommune kommet med i samarbeidet. Haugesund, Sola, Randaberg, Strand og Gjesdal kommuner har vi også dialog med i det siste.

De fleste kommunene er rimelig fornøyde med seg selv. Dette trolig fordi de vet at de kjenner bransjen godt. Men det er dessverre slik at det er en gruppe  del, særlig underleverandører, som ikke blir sjekket godt nok.