Fair Play Bygg Rogaland

Fair Play Bygg Rogaland ledes av Fred Sherling. Fred har lang karriere i politiet og har blant annet ledet A-Krim. Fair Play Bygg Rogaland har med andre ord en prosjektleder med lang erfaring fra bransjen når det gjelder å jobbe med arbeidskriminalitet.

- Fred Sherling

«Vi skal forebygge arbeidsmarkedskriminalitet, og jeg ønsker et samarbeid om å få vekk de useriøse aktørene»

Kontaktinformasjon

Årsrapport 2022 Fair play bygg Rogaland

Aktiviteten i 2022 førte til 188 opprettede saker. Mye av informasjonen kom ved å oppsøke og møte kilder. Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner.