Om oss

Fair Play Bygg Rogaland

Fred Sherling

Fair Play Bygg Rogaland ledes av Fred Sherling. Fred har lang karriere i politiet og har blant annet ledet A-Krim. Fair Play Bygg Rogaland har med andre ord en prosjektleder med lang erfaring fra bransjen når det gjelder å jobbe med arbeidskriminalitet.

Vi skal forebygge arbeidsmarkedskriminalitet, og jeg ønsker et samarbeid om å få vekk de useriøse aktørene»

Fred Sherling

Bakgrunnen for etablering av Fair Play Bygg Rogaland

...
Engelsminnegata 38, 4008 Stavanger, foto: Google maps

Næringsforeningens ressursgruppe for Håndverkere har sammen med LO Rogaland tatt initiativet til å etablere en Fairplay-patrulje i Rogaland.

Formålet med stillingen er å samle informasjon fra byggebransjen, kvalitetssikre tips, og bringe disse inn til korrekt etat. Fair Play Bygg Rogaland skal kommunisere med Skatteetatens etterretningsavdeling, som igjen står tett på A-Krim.

Uropatruljen skal jobbe for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår. Stillingen skal delfinansieres av bransjen selv.


Fair Play Bygg Rogaland skal:

  • Avdekke og synliggjøre omfang
  • Få informasjon ut til oppdragsgivere
  • Drive forebygging, inkludert opplæring ved skoler


Formålet er å levere så gode tips at Fair Play Bygg Rogaland bidrar til å forenkle jobben til de offentlige etatene, gjennom å ta i mot og kvalitetssikre tips om svart arbeid, arbeids- og boforhold, sosial dumping, HMS-brudd, og juks med merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon og lignende brudd på loven.

LO og Håndverkerforeningene i Rogaland opplever at det er behov for et slikt tiltak. Politiets A-Krim gruppe får inn mange tips om arbeidskriminalitet. I likhet med A-krim kan det også tipses anonymt til

Fair Play Bygg Rogaland. Fair Play Bygg Rogaland vil være et «hands-on» supplement til den lokale A-krim gruppen

Media

Fair Play Bygg

...

Hvorfor jobber LO i Nord-Rogaland med seriøsitetsbestemmelser i kommunene? Hva gjør Fair Play Bygg Rogaland i dette arbeidet.

...

Hva er compliance? Hvordan skal vi jobbe med dette og sørge for en seriøs byggebransje?

...

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet
Debatt mellom Torbjørn Røe Isaksen, arbeids og -sosialminister for Høyre og Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet